Panzer

MED BULDER OG BRAG VÆKKES HISTORIEN TIL LIVE…

GillelejeGruppen råder over en amerikansk M10 Tank Destroyer fra 1943. Dette køretøj er pt. vort største projekt med hensyn til istandsættelse til original og køreklar stand.

Dette køretøj er udlånt af Forsvaret og deltager i dag ved flere militærtræf. Vi har pt. kun denne ene kampvogn i vor samling, men der arbejdes ihærdigt for at få flere til. 

Læs om den fulde renovering her »

Baggrundsinformation om M10 Achilles IIC Panserjæger

Vi fik kontakt til Hærens Kampskole for første gang i 2005, hvor vi fik en meget positiv dialog i gang. Grundet vor status som privat “museum” og vor ekspertise og evne til at istandsætte veterankøretøjer, var Kampskolen velvilligt indstillet med hensyn til udlån af et af de pansrede køretøjer, som de havde stående på en udendørs lagerplads. Vi ville gerne forsøge os med et fuldpansret køretøj, og resultatet blev M10 Panserjæger med det militære reg.nr. 18.985 med fab.nr. 7279.

Under renoveringen i Gilleleje fandt vi det oprindelige køretøjsnummer som brugt af englænderne og canadierne. Nummeret viste sig at være S29.465. S stod for “selfpro-pelled gun” – hvilket også betød, at køretøjet hørte til hos artilleriet.

Undersøgelser på nummeret har vist, at køretøjet i 1945 var canadisk:
19. marts 1945 blev det udleveret til 259 Corps Delivery Squadron (1st Corps), modtaget fra 171 Vehicle Park.
08. april 1945 blev det udleveret til B Squadron 1st Canadian Corp og derfra røg det den 31. maj 1945 videre til 167 Vehicle Park 1517AOD.

Ken Stinius Jørgensen ved GHRVPF har kigget i protokollerne ved Gardehusar Regi-mentet, og oplyst os, at reg. nr. 18.985 blev indregistreret ved GHR den 10. september 1955 med chassis nummer 7279 og motornummer 67140091 og 67144430. Den fik regimentsnummer 50.688 og miles-tælleren stod på 928.

Ud fra oplysningerne, har køretøjet således hørt hjemme  på Næstved Kaserne. Der har været to enheder med M10 underlagt GHR 1. og 2. Panserjagereskadron, hvoraf kun den ene enhed var aktiv. Den anden enhed var mobilisering og lå i Odense, og som på et tidspunkt blev overflyttet til Fynske Livregiment. Enheden i Næstved, som var aktiv, havde større slid på deres bælter – flere M10’ere i denne eskadron havde stålbælter som blev skiftet til bælter med gummi på grund af opslidning i slutningen af 1950’erne.

Dette stemmer fint overens med at vor M10’er har bælter med gummi.

I 1979 blev M10 panserjægere udfaset af det danske forsvar. Herefter henstod de udsat for vejrliget eller på skydeterræn som mål.

M10’ern  er hentet hjem fra Oksbøl, hvor den har stået sammen med tre andre M10’ere  på flyvepladsen. Historien lød, at den havde kørt ganske kort, før den ankom fra Bornholm til Oksbøl.

M10 panserjægeren har ikke været en del af Bornholms Værn.  Man har umiddelbart kun kørt med M24’ere som i 1970’erne blev afløst af M41’ere. M10’ern kan dog have været opstillet i øvelsesterrænet, som det har været sket andre steder.

I 2012 fik vi en mail fra Per Nielsen (P.A. Nielsen og kaldet PERLE), seniorsergent ved Bornholms Værn, som har haft fingrene i M24, M41 og M113 på værkstedet. Han fortæller, at der pludselig omkring år 2000 stod en M10 på garagepladsen. Den fik den til at køre, og  sørgede for, at den blev låst af med en plade i tårnet. Senere fik de besked på at køre den ud i terrænet, men fik i stedet ordnet det sådan, at den kom ind og stå på kasernen. Per fortæller også, at koblingen var rustet fast, men at han startede den i gear og bremsede koblingen fri – forinden var han dog ved at køre den ned i en sø, før han fik koblingen fri. Tak til Per A Nielsen for de fine fotos.