Fly

I NATTENS MULM OG MØRKE BLEV BOMBERNE SMIDT OVER DANMARK DEN 9. APRIL 1940

Messerschmitt Bf 110 var en 2-motors jagerflyver, som blev designet af Willy Messer-schmitt og konstrueret som en tung jagerbomber i 1937. Den blev brugt af Luft-waffe under 2. verdenskrig og deltog bl.a.  i “Slaget om England”.

Bf 110’ern havde en længere rækkevidde end den enmotorede Messerschmitt Bf 109, og skulle derfor eskortere bompeflyene. Under slaget viste det sig dog, at Bf 110’ern var let at udmanøvrere i luftkamp – den kunne ikke forsvare sig mod de engelske jagere som Spitfire og Hurricane, fordi den var for klodset og tung. Den måtte derfor selv eskorteres af Bf 109.

Bf 110 blev først produceret som et dagfly. Der var ingen motorinstrumenter i cockpittet, men var i stedet monteret direkte på motornacellerne, og kunne aflæses af piloten igennem små vinduer.

I 1942 udgik Bf 110’ern af produktion. I 1944 havde man dog i Tyskland hårdt brug for natjagere, og man afprøvede flere forskellige flytyper. Man fik så den ide, at prøve Bf 110 udstyret med luftbåret radar. Det viste sig, at flyet var særdeles velegnet i denne rolle, hvorfor man startede produktionen op igen. Flyet fik nu en tre mands besætning bestående af pilot, radar- og radiooperatør samt agterskytte.

Man producerede flyet helt frem til krigens slutning. Der blev i alt fremstillet 6.150 fly af typen Bf 110 – aller versioner medregnet.

Vi har selv mærket til Bf 110’ern i Danmark under besættelsen. Ni af slagsen ødelagde de nyeste Fokker D.XXI i Værløselejren d. 09. april 1940. Angrebet med Bf 110’erne blev udført meget disciplineret. Vi mistede desværre to danske piloter, hvis fly blev skudt ned under start, men ellers blev hverken personel eller hangarer beskadiget.

Der findes kun tre Messerschmitt Bf 110 G4 Natjager verden over – det ene er vort komplette fly – de to øvrige befinder sig i henholdsvis Tyskland og England.

Genopbygningen af flyet blev startskuddet til vort Videnscenter 40-45, og flyet fremstår i dag, som vor store stolthed og samlingens perle. Vi har formået at få fremskaffet mange originale dele til flyet, herunder en vinge med skudhuller fra krigens tid.

Det har været en lang proces at genopbygge flyet fra et cockpit til et komplet fly. Genopbygningen har taget mere end 10 år, men det har været hele arbejdet værd! Udover at flyet nu står fuldstændig komplet som vor stolthed, så har arbejdet med flyet også bragt megen glæde med sig – der er blevet skabt grobund for nogle gode og livs-lange venskaber på kryds og tværs af alder.