Hafttrack’en var gået på pension, men snart følger den trop igen…

Vi har den 16. september 2009 modtaget en M3 (M16) Halftrack med stelnummer 276413.

Der venter et omfattende arbejde på den, idet den ligesom carrier’en stammer fra Hærens Kampskoles udendørs “Panser Alle”.

Køretøjet kom til Danmark sammen med andre 47 stk. i 1948 og 1958. Den blev fortrinsvis brugt som transport for pansret infanteri, men køretøjet blev også anvendt som “mortervogn”. Den blev i den danske hær benævnt International Halvbæltetraktor eller White Halvbæltetraktor. Mogens Rasmussen, tidligere sergent ved GHR i perioden 1963 -1967, i 4. og 8. OPKESK, har oplyst os, at køretøjet på det tidspunkt blev brugt som henholdsvis “Mortervogn” og “Mekkervogn”.

Køretøjet har på et senere tidspunkt herefter fået lov til at gå på pension (skydemål).

Halftrack’en er meget rusten og mangler en del vitale dele. Nye bælter og dæk er indkøbt, lige-som andre vitale dele, så som motor og instrumentdele er købt.

Skrogdele fra andre køretøjer indgår i den samlede restaurering, da køretøjet som det står nu skal have udskiftet store dele af chasisramme, undervogn og – ja selv panseret er rustet væk flere steder. Særlig slemt står det til med selve kører- og vognkommandørpladsen, hvor alt stort set skal udskiftes.

Arbejdet på halftrack’en forventes påbegyndt når Sdkfz 251 og carrier er færdige.