Fra rustbunke til limosine…

I 2009 modtog GillelejeGruppen en Universal Carrier Mrk I med engelsk køretøjsnummer T181114.

Carrier’en var en del af våbenhjælpen fra de allierede efter 1945, idet de allierede ønskede at opstille et stærkere forsvar mod øst. Danmark modtog sidst i 1940’erne 313 carriers af typen Mark I. De blev i den nye danske hær brugt til panseret infanteri, som mortervogn, maskingeværsvogn og artilleriobservatørvogn. I 1960’erne blev den udfaset – nogle blev brugt som kampvognsattrapper, men de fleste endte som mål i skydeterrænet.

GillelejeGruppens carrier kommer fra Hærens Kampskole, hvor den i de sidste mange år har stået uden på det, der tidligere var Kampskolens “Panser Alle”. Det hårde vejr tæt ved vestkysten har nedbrudt carrier’en, således at dens tilstand i dag er meget, meget dårlig.

Da carrier’en har været konverteret til kampvognsattrap – er den oprindelige og meget genkendelige forvogn ændret med lige og højere side og front i venstre forreste side. Det er vort ønske at bringe carrier’en tilbage til dens oprindelige udseende, sådan som den har set ud i 1944-45.

Arbejdet er begyndt, og carrier’en er adskilt i “hoveddelene”. Indtil nu har styrtøjet voldt de største problemer, idet hovedparten er rustet væk. Det næste store problem bliver motoren – en Ford V8 motor, hvor den oprindelige motor kun kan anvendes som reservedel. Vi råder dog over yderligere to motorer, som ved noget arbejde skulle kunne blive til en fungerende motor.

Carrieren er nu delt op i sektioner, således at den sammen med et vrag, som vi efterfølgende har anskaffet kan bringes tilbage til den stand, den havde, da carrieren ankom til Danmark i 1945/1946. Arbejdet ligger pt. stille pga. vores arbejde med Sdkfz. 251.

Motor er hovedrenoveret, styretøj repareret, bælter er lagt i opløsningsvæske osv., således at den er klar til fortsættelse…….