Medlemmer

Vi er pt. otte medlemmer i GillelejeGruppen, som alle deltager aktivt i renoveringen af køretøjer og panzer. Vi har alle vore forskellige baggrunde,  og selv om aldersforskellen mellem yngste og ældste medlem er 24 år, er dette ingen hindring, for et hyggeligt og gemytligt kammeratskab, når der skrues og bankes på materiel.

Det gode kammeratskab – hvor der er en naturlig respekt for alle uanset alder og baggrund – giver sig især til udtryk ved vore fælles årlige studieture til museer, kaserner, begivenhedsrige steder og på stumpemarkeder rundt om i Europa. Vi tager af sted for at få ny viden og skaffe nye interessante effekter. Herudover deltager vi med køretøjer ved veteran- og køretøjstræf i både Danmark og udlandet, når muligheden er til stede – på alle vore ture er dagene fyldt med sjov, humor og “drengestreger”.

Vi mødes ca. en gang om måneden for at arbejde på køretøjerne – nogle gange er det oftere, hvis vi har deadlines op til militærtræf m.v. Selvom en arbejdsdag ofte bliver på en 12-15 timer, er der dog altid tid og overskud til en snak over en god frokost.