GILLELEJEGRUPPENS VIDENSCENTER 40-45

 

 

 

MED VOR PASSION FOR 2. VERDENSKRIG OG DANMARKS BESÆTTELSE, BEVARER VI HISTORIEN...

 

 

2. verdenskrig har for GillelejeGruppens vedkommende efterladt sig et stort fodaftryk og en vis fascination af historien fra  en svunden tid. Der er skrevet mange værker og historier om besættelsesmagten fra 1940-1945, og det er dennes originalitet, vi ønsker at bevare - fordi det netop er en del af den kulturarv vore forfædre har efterladt os - og fordi den er historisk!

 

Vi har i GillelejeGruppen studeret den danske besættelse igennem en længere årrække, og vi har samlet en mængde effekter tilbage fra historiens tid. Vort primære arbejde består i at fremskaffe originalt materiel og reservedele til brug for restaurering og istand-sættelse af køretøjer, panzer og andet teknisk udstyr brugt under 2. verdenskrig. De mange timer der lægges i restaureringsarbejdet er af frivillig karakter, og omkostninger-ne til istandsættelse, indkøb af reservedele mv., betales oftest ved hjælp af egne private midler eller ved bytte med andre interessenter, primært i Europa.

 

Med godt og nænsomt håndværk, formår vi i GillelejeGruppen, at bevare historien om 2. verdenskrig og Danmarks besættelse, til gavn og glæde for andre interessenter.

 

Vor ekspertise og omhu med restaurering og bevarelse af originalt materiel, hvor der lægges stor vægt på originalitet ned til den mindste detalje, har gjort, at vi i gruppen nyder stor anerkendelse og respekt for vort arbejde og indsats landet over. Vi modtager løbende bevaringsværdigt materiel til renovering fra såvel Forsvaret som Tøjhusmuseet. Materiellet restaureres og benyttes til udstilling og militærtræf både inden-og udenfor Danmarks grænser.

 

Vi er en upolitisk gruppe af ældre mænd, der alene baserer sig på egne studier af Danmarks besættelse, herunder de allierede og tyske troppers historie og udstyr, med særlig vægt på det tekniske.

 

Vi håber, at du vil finde vor hjemmeside interessant og spændende - især hvis også du er fascineret af fortidens historie og deler vor passion.

 

Læs mere om GillelejeGruppens medlemmer her »

 

GILLELEJEGRUPPENS VIDENSCENTER 40-45 © 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYHEDER:

Følg med i alle vores nyheder her og se hvordan det går til vores byggedage...

 

Klik her...

 
LINKS VI KAN ANBEFALE
 
 
 
 
 
 
 

SPONSORLINKS

 

Køb dine veterandæk hos

Classic Tires - det har vi gjort...

Et klik nærmere dine nye dæk...